kito global

EVENTS 2018

  • Dec. 15.2018Kyushu Welding Festa (2 days)
  • Nov. 24.2018Kanagawa Welding Festa (2 days)
  • Nov. 21.2018METALEX 2018 (4 days)
  • Nov. 15.2018YAMANASHI TECHNO ICT MESSE (3 days)
  • Nov. 13.2018Metal Expo 2018 (3 days)
  • Nov. 03.2018Ohsaka Welding Festa (2 days)
  • Oct. 27.2018Tohoku Welding Festa (2 days)
  • Oct. 20.2018Chubu Welding Festa (2 days)
  • Oct. 19.2018LDI TRADE SHOW (3 days)
  • Oct. 14.2018VIPAR Heavy Duty (5 days)